• Zaproszenie do złożenia ofert na stanowisko lokalnego opiekuna StKP w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku

  Dodano : 19.09.2011

  W związku z realizowaniem przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy projektu pod nazwą „STARTER młodzi w biznesie” zapraszamy do złożenia ofert na stanowisko lokalnego opiekuna Studenckiego Klubu Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku.

  Poniżej załączamy.

    więcej »

 • Materiały ekspercie (dla) Twojego biznesu

  Dodano : 30.08.2011

  W obszarze TWÓJ BIZNES pojawiły się pierwsze materiały eksperckie, która dotyczą zakładania działalności gospodarczej, sieci informacyjnych wspierających przedsiębiorczość czy zarządzania projektami. Zapraszamy do lektury!!!
  więcej »

 • Zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 9 sierpnia 2011 r. CPV - 800000000-4

  Dodano : 10.08.2011

  ZAPYTANIE OFERTOWE OGŁOSZONE DNIA 09 SIERPNIA 2011 R.
  CPV - 800000000-4
  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO
  LOKALNEGO OPIEKUNA SZKOLNEGO KLUBU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie nauczyciela/doradcy zawodowego (Wykonawcy) do pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w projekcie „STARTER – MŁODZI W BIZNESIE”.

  Oferty można składać do 29 sierpnia 2011 r. do godz. 1200 osobiście w gabinecie dyrekcji szkoły, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail szkoły/Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Dyrekcja zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania złożonych ofert.

  Zapytanie ofertowe
  Formularz oferty
  Autoryzacja dyrektora szkoły

    więcej »

 • Zapytanie ofertowe dotyczące e-doradztwa

  Dodano : 01.08.2011

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy polegającej na przeprowadzeniu w okresie wrzesień 2011 do sierpień 2012 250 godzin e-doradztwa. Wyłonieni e-doradcy zobowiązani są łącznie do: więcej »

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego