• STARTER - Młodzi w biznesie ... ruszyli

  Dodano : 01.06.2011

  STARTER - Młodzi w biznesie

  PATRONAT HONOROWY PROJEKTU ZWIĄZEK WOJEWÓDZTW RP

  Projekt STARTER – MŁODZI W BIZNESIE jest inicjatywą WSG w Bydgoszczy oraz partnerów - Miasta Bydgoszcz i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, promującą postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości.

  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy opracuje i wdroży wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego kompleksowy program promujący postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości.

  W ramach projektu przewidziano:
  • Utworzenie 15 Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (po 5 w każdym województwie) oraz 9 Studenckich Klubów Przedsiębiorczości (po 3 w każdym regionie),
  • Podniesienie wśród 360 uczniów (w tym 216K) szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego umiejętności z zakresu wyznaczania celów i kreatywności oraz wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej również w innych krajach EU, skutecznej sprzedaży i marketingu, tworzenia biznes planów, zarządzania finansami i rachunkowości przedsiębiorstw;Upowszechnienie wśród szkół i uczelni z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, oraz podmiotów działających na rzecz przedsiębiorczości najlepszych praktyk w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości,
  • Opracowanie zasad i zacieśnienie współpracy między podmiotami działającymi na rzecz przedsiębiorczości z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego

  Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem i podejmujących działalność gospodarczą w szczególności studenci i absolwenci uczelni wyższych, absolwenci szkół zawodowych, absolwenci szkół średnich, uczniowie szkół średnich, zamieszkujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie.

  Okres realizacji: 01.06.2011 - 30 września 2012 r.
  Wartość dofinansowania: 999 190,00 zł

  Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Poddziałanie 2.2.1 PO KL: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
  więcej »

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego