ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Materiały eksperckie:

dr Karolina Marchlewska  - "5 KROKÓW DO FIRMY –
CZYLI PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE"

W Polsce rozpoczęcie działalności gospodarczej wiążę się z koniecznością dopełnienia formalności, które na potrzeby artykuły opisane zostały w formie „5 kroków”. Są one praktyczną instrukcję działań, jakie muszą podjąć przyszli przedsiębiorcy na drodze urzędowej. I choć założenie firmy, w porównaniu z wcześniejszymi latami jest obecnie prostsze, w dalszym ciągu potrzebna jest informacja jak proces ten przejść, aby stał się on możliwie najkrótszy i najbardziej efektywny. Temu też poświęcony będzie ten artykuł.

Artykuł -5 kroków do założenia działalności gospodarczej w Polsce

Załączniki - Formularz wniosku CEIDG-1;
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1;
NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą;
NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej płatnikiem lub podatnikiem;
NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej;

NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową;
VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług;
Formularz ZUS ZBA;  Formularz ZUS ZFA
Formularz ZUS ZUA;
Formularz ZUS ZZA.

 

 dr Karolina Marchlewska - "FORMY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE"

W Polsce istnieją cztery podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest nią spółka cywilna i spółka osobowa, której możemy wyróżnić jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną formę, następnie do czynienia mamy ze spółką kapitałową, która może mieć postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz Oddział lub przedsiębiorstwo. Zagadnieniom tym poświęcony zostanie artykuł, którego zasadniczym celem będzie wyjaśnienie różnic między nimi oraz pomoc w wyborze formy prawnej dla przyszłej firmy, osobom które zamierzają ja założyć.

Artykuł -  "Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce"

 

dr Karolina Marchlewska - "FORMA OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE"

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością opodatkowania osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który zwany jest podatkiem PIT. Dlatego też decyzję o wyborze podatku lepiej jest podjąć z odpowiednią rozwagą. Wpłynie ona bowiem na jego wysokość, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Artykuł - "Forma opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce"

 

 

Konrad Schmidt - BIZNES PLAN

Artykuł poświęcony jest etapom tworzenia biznes planu, począwszy od części merytorycznej po jego aspekty finansowe. Zaletą artykułu są liczne przykłady, które pozwalają Czytelnikowi lepiej zrozumieć czym jest i jak należy przygotować biznes plan. 

Artykuł - Biznes plan

 

 

 

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego