FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

 Materiały eksperckie:

 Patrycja Walichniewicz-Bartnik - "WNT/WDT CZYLO WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW"

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojęcia eksportu i importu znane dotychczas i stosowane w codziennym życiu gospodarczym, nabrały nowego znaczenia.  Z dniem 1 maja 2004 r. przestaliśmy postrzegać granice jedynie w odniesieniu  do Rzeczpospolitej Polskiej, a zaczęliśmy w znacznie szerszej perspektywie - Unii Europejskiej, której granice są tożsame z zewnętrznymi granicami krajów członkowskich. Tak więc, nasza wschodnia granica stała się jednocześnie wschodnią granicą Unii,  ale zachodnia poszerzyła o granice sąsiadujących państw członkowskich. Nie dotyczy to oczywiście rzeczywistego, materialnego przesunięcia granic, ale nowe, umowne ich określenie dla potrzeb prowadzonego eksportu, importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), które to pojęcia wprowadziła do polskiej nomenklatury nazewniczej ustawa o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 r. 

Artykuł - WNT WDT czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Załączniki - VAT - uek, VAT-ue, VAT-ue-a, VAT-ue-b, VAT-ue-c, VAT-jd

 

Patrycja Walichniewicz-Bartnik - "FINANSE PUBLICZNE, CZYLI KILKA SŁÓW O OBECNEJ NAZWIE CODZIENNYCH SPRAW"

Na pytanie czym są finanse publiczne, z pewnością każdy szanujący się słuchacz przedmiotu o tej lub podobnej nazwie, wyrecytuje stosowną regułkę. Nie można zaprzeczyć, że takowa istnieje. Temu też zagadnieniu poświęcony zostanie artykuł.

Artykuł - FINANSE PUBLICZNE, czyli kilka słów o obcej nazwie codziennych spraw

 

 

Piotr Głania - "ANALIZA FINANSOWA W PRZDSIĘBIORSTWIE"

Dzisiejszy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w niezwykle dynamicznym otoczeniu. Szybki rozwój nauki i techniki oraz narastająca konkurencja sprawiają, że niezwykle istotnym czynnikiem prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem jest znajomość i bieżące monitorowanie jego kondycji majątkowo-finansowej.

 Artykuł - ANALIZA FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

 

Robert Kacprzak - "RYNKI FINANSOWE (GLOBALIZACJA)"

Zagadnienia związane z globalizacją rynków finansowych, należy rozpatrywać w kontekście zmian dokonujących się na świecie, w każdym aspekcie naszego życia. Od czasów odkryć geograficznych, poprzez rewolucję kulturową i przemysłową, mamy do czynienia ze zmianami, które zataczają coraz większe koło. Procesy globalizacyjne trwają od kilku wieków, jednak dopiero w ostatnich dekadach niesamowicie przyspieszyły.

Artykuł - RYNKI FINANSOWE (GLOBALIZACJA)

 

 

 

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego