MARKETING I PROMOCJA

  

Materiały eksperckie

 

Andrzej Wiśniewski - "STRATEGIE I TECHNIKI NEGOCJACJI"

Sztuka negocjacji to jedna z najmłodszych dziedzin w marketingu i życiu biznesowym w Polsce. Z negocjacjami spotykamy się przez całe nasze życie, począwszy od małego dziecka, gdy negocjujemy z rodzicami, kontynuując je na każdym kroku w naszym dorosłym życiu (kupując samochód czy w czasie rozmowy kwalifikacyjnej).

Artykuł - "Strategie i techniki negocjacji"

 

 

Dagmara Taflińska - „NEGOCJACJE W BIZNESIE” CZ. I.
ZASADY I TECHNIKI NEGOCJACJI

W negocjacjach biznesowych konieczna jest znajomość technik negocjacyjnych i wybór odpowiedniej do charakteru danych negocjacji. Temu też poświęcony zostanie pierwszy artykuł z cyklu "Negocjajcje w biznesie"

Artykuł - "Negocjacje w biznesie" 

 

 

Sławomir Królak - MARKETING SIECIOWY JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ZARABIANIA PIENIĘDZY
W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Jedyną stałą rzeczą na Świecie są zmiany. Szybkie tempo zmian, z jakim mamy do czynienia w gospodarce rynkowej implikuje na pojawianie się nowych trendów w każdej dziedzinie życia. W dobie ery informacji wzrasta rola przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej oraz znaczenie kapitału ludzkiego.

Artykuł - MARKETING SIECIOWY JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ZARABIANIA PIENIĘDZY
W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU

 

 

 

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego