Konkurs na najlepszy biznes plan - ogłoszony!!!

Dodano : 20.03.2012

Jeśli w przyszłości planujesz otworzyć swoją działalność gospodarczą, już dziś możesz sprawdzić, czy pomysł na biznes jest opłacalny!

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych i / lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego do udziału w KONKURSIE NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN.

Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych.

Zadaniem uczestników jest napisanie biznes planu prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności.

Dla laureatów konkursu atrakcyjne nagrody:

  • bezpłatne studia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
  • laptop
  • tablet
  • telefon komórkowy.


Termin zgłaszania prac - od 20 marca do
21 maja 2012 r. do godz. 16.00
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE ?

  • Należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy wraz z projektem biznes planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2012 r.
  • Na formularzu należy podać tytuł projektu, a także nazwisko i dane adresowe osoby opracowującej dany pomysł na biznes (jeśli będzie to praca osoby niepełnoletniej niezbędne jest dołączenie Oświadczenia / Zgody opiekuna prawnego)
  • Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z projektem biznes planu w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Biznes Plan”


Regulamin Konkursu www.twojbiznes.byd.pl

Kontakt: biznesplan@um.bydgoszcz.pl

Wszystkim uczestnikom życzymy biznesowego sukcesu !<< powróć do listy aktualności

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego