ZARZĄDZANIE

 

Materiały eksperckie

Maciej Piechocki - "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM"

W literaturze fachowej spotkać można wiele definicji ryzyka. W grupie nauk ekonomicznych ryzyko wbudowane jest w istotę zarzĄdzania, które sprowadza się do trzech płaszczyzn: planowanie, działanie, ocena.

Artykuł - "Zarządzanie ryzykiem"
 

 

Andrzej Wenker - "ROLA MANAGERA W FIRMIE"

Pojęcie manager wywodzi się z języka angielskiego. Jego polskojęzyczny odpowiednik to menedżer, który określa osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub jego częścią . Jego podstawowe zadanie to realizacja procesu zarządzania czyli m.in. podejmowania decyzji, planowania i organizowania . Biorąc pod uwagę powyższą definicję okazuje się, że każda osoba, która podejmuje jakąkolwiek decyzję jest menedżerem.

Artykuł - "Rola managera w firmie"

 

  

Robert Hałasiński - "KIEROWANIE LUDŹMI I MOTYWACJA PRACOWNIKÓW"

Kierowanie zasobami ludzkimi to bardzo ważny element każdej organizacji tworzącej dane produkty czy usługi. Potencjał czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie jest bardzo duży, a należy jedynie dać mu szanse, aby się ujawnił w konkretnych działaniach.

Artykuł - "Kierowanie ludźmi i motywacja pracowników"

 

 

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego