Mentoring dla SKP - zapytanie ofertowe

Dodano : 24.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ekspertów do realizacji mentoringu w zakresie budowania kariery biznesowej dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP). Mentoring jest elementem Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który w ramach projektu „Starter – młodzi w biznesie” realizują poszczególne Kluby. SzKP funkcjonują w 15 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego i liczą od 15 do 20 osób. Każdy członek SzKP ma możliwość skorzystania z indywidualnego mentoringu w wymiarze do 5 h. Zakłada się przeprowadzenie indywidualnego mentoringu mającego postać doradztwa:
A. w formie elektronicznej rozumianej jako: wymiana e-mali i/lub rozmowa on-line i/lub rozmowa telefoniczna
B. konsultacji indywidualnych prowadzonych w każdym Klubie dla jego członków

Forma doradztwa dostosowana zostanie do zapotrzebowania zgłaszanego przez członków poszczególnych SzKP.
 << powróć do listy aktualności

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego