Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ekspertów do poprowadzenia seminarium

Dodano : 29.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie prelegentów do realizacji seminariów eksperckich dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP) oraz społeczności szkolnej. Seminaria stanowią element realizowanego w Klubach „Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. W ramach projektu funkcjonuje 15 SzKP utworzonych przy szkołach ponadgimnazjalnych na terenie trzech województw Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego. W każdym województwie znajduje się 5 klubów, ich wykaz publikujemy poniżej. Seminaria odbywać się będą w siedzibie szkoły, w której działa Klub, w salach udostępnionych przez dyrekcję. Seminaria mają postać otwartą ich uczestnikami mogą być uczestnicy projektu oraz społeczność szkolna, przewiduje się maksymalną liczbę uczestników na poziomie 30-35 osób. W ramach niniejszego zapytania poszukuje się Oferentów zdolnych do przeprowadzenia seminarium eksperckiego z tematu: Pozyskiwanie środków na prowadzenie firmy w ramach funduszy Unii Europejskiej Wyłoniony trener zobowiązany jest do:

  • poprowadzenia 4h seminarium w formie warsztatowo-wykładowej;
  • opracowania programu spotkania, materiałów i ćwiczeń

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy<< powróć do listy aktualności

Realizowane projekty

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego